Valpene er blitt fire uker gamle. Nå blir de flyttet over i en større binge, der de kan boltre seg på større plass. De skal også gradvis gå over på annen føde.