VÅTTÅFJELLET KENNEL

ved Nils Kjøsnes

IMG_1810Vegard har gjort en god innsats for å gjøre betingelsene for småviltet lettere. Reven er på frammarsj, så det å ta ut noen rever bidrar til litt bedre balanse mellom rovviltet og småviltet. Flere ungdommer synes denne jakta er spennende, og det er fint at gamle jakttradisjoner føres videre. Til sammen ble det 10 rever denne sesongen. Det har vært vanskelig å få reven til å gå på åte i vinter, kanskje på grunn av lett tilgjengelige
smågnagerbestand først i vinter. Nå på slutten av sesongen ble åtet mer interessant, og de fleste revene ble derfor skutt den siste måneden av jakta. Noen ble også felt ved lokkejakt.